red-cp-background
cp-logo-responsibly-made

Atsakingai pagaminti produktai

responsibly-made-logo

* Mūsų produktai yra gaminami „Colgate-Palmolive“ įmonėse, kurios efektyviau vartoja energiją ir vandenį, siekia dirbti be atliekų ir be jokių nelaimingų atsitikimų, taip pat laikosi etiško darbo normų.

Aplinkosaugos valdymas

Gamindami ir platindami savo produktus bei organizuodami savo įmonių veiklą mes griežtai laikomės ir dažnai viršijame aplinkosaugos taisykles ir reikalavimus. „Colgate“ aplinkosaugos rezultatus lemia griežti standartai. Visos mūsų įmonės yra įdiegusios aplinkosaugos valdymo sistemas, kurios apima pačias įvairiausias sritis, įskaitant energijos vartojimo efektyvumą, klimatą, vandentvarką ir atliekų tvarkymą.

responsibly-made-products-img1

Svarbiausi akcentai

 • Siekdami užtikrinti, kad mūsų įmonės atitiktų aplinkosaugos reikalavimus, vidutiniškai kas 3–5 metus visose bendrovės gamybos įmonėse atliekame išsamų aplinkosaugos auditą. Be to, nuolatinį reikalavimų laikymąsi padeda užtikrinti kasdienės aplinkosaugos, sveikatos ir saugos inspekcijos bei kasmetiniai išsamūs įsivertinimo klausimynai.
 • „Colgate-Palmolive“ vykdo programą „5 % mūsų planetai“. Pagal ją visos grupei priklausančios gamybos įmonės 5 % metinio investicijų biudžeto numato projektams, skirtiems mažinti energijos ir vandens suvartojimą bei atliekų susidarymą.
 • 2002–2018 m. „Colgate-Palmolive“ grupės gamybos įmonės sumažino:
  • energijos suvartojimą 31,8 %;
  • šiltnamio dujų emisijų kiekį 29,7 %;
  • vandens suvartojimą 45,8 %;
  • neperdirbamų atliekų kiekį 41,3 % (palyginti su 2010 m.).

Darbuotojų sauga ir sveikata

Visame pasaulyje „Colgate-Palmolive“ darbuotojai siekia palaikyti tvirtą darbo saugos kultūrą bei sveikas ir saugias darbo sąlygas, kad priartėtume prie savo tikslo dirbti be jokių nelaimingų atsitikimų.

responsibly-made-products-img2

Svarbiausi akcentai

 • Siekdami užtikrinti, kad mūsų įmonės atitiktų darbo saugos ir sveikatos reikalavimus, vidutiniškai kas 3–5 metus visose bendrovės gamybos įmonėse atliekame išsamų darbo saugos ir sveikatos auditą. Be to, nuolatinį reikalavimų laikymąsi padeda užtikrinti kasdienės aplinkosaugos, sveikatos ir saugos inspekcijos bei kasmetiniai išsamūs įsivertinimo klausimynai.
 • 2018 m. „Colgate-Palmolive“ pasiekė naują darbo saugos rekordą. Tais metais bendras registruojamų incidentų indeksas siekė 0,22, o prarasto darbo laiko incidentų indeksas – 0,06. Tai yra geriausias registruojamų incidentų rezultatas per kalendorinius metus nuo pat tada, kai pradėjome registruoti šiuos duomenis prieš daugiau nei 25 metus.
 • Bendrovė „Colgate-Palmolive“ naudojasi savo naryste Amerikos viešojo sektoriaus pramonės higienistų konferencijos (ACGIH) organizacijoje, kad taikytų darbuotojų apsaugos nuo kenksmingo poveikio normas visoje grupėje. Tokiu būdu saugome savo darbuotojų sveikatą net ir tose šalyse, kuriose kenksmingos darbo sąlygos nėra reglamentuojamos.
 • Siekdami mažinti sunkių nelaimingų atsitikimų ir avarijų skaičių, vykdome daugiametę programą, kurios tikslas yra skirti reikiamą dėmesį didžiausiems saugos pavojams visose grupės įmonėse.

Darbo praktika

Bendrovė „Colgate-Palmolive“ jau seniai yra įsipareigojusi gerbti žmogaus ir darbo teises visame pasaulyje bei laikosi Jungtinių Tautų visuotinės žmogaus teisių deklaracijos ir Tarptautinės darbo organizacijos (ILO) pagrindinių darbo standartų. „Colgate-Palmolive“ bendradarbiauja ir ieško verslo partnerių, kurie yra lygiai taip pat įsipareigoję laikytis visuotinių žmogaus teisių. Mes pripažįstame verslo atsakomybę gerbti darbo teises bei skatiname suinteresuotus asmenis laikytis visuotinių žmogaus teisių.

responsibly-made-products-img3

Svarbiausi akcentai

 • „Colgate-Palmolive“ savo veikloje netaiko priverstinio darbo praktikos, taip pat siekia panaikinti jį savo ilgoje tiekimo ir vertės kūrimo grandinėje. Tikime, kad kiekvienas darbuotojas turi teisę laisvai judėti, joks darbuotojas neturi mokėti už galimybę dirbti ir joks darbuotojas neturi dirbti už skolą arba per prievartą.
 • Jei norite sužinoti daugiau apie mūsų žmogaus teisių strategiją ir valdymą, skaitykite „Colgate“ pagarba žmogaus ir darbo teisėms: atskleidimo pareiškimai“.

Partnerystės ir pripažinimas

Svarbus elementas bendrovės „Colgate-Palmolive“ atsakingos gamybos srityje yra aktyvus bendradarbiavimas su išoriniais partneriais, kurie ženkliai sustiprina mūsų vidines galimybes ir suteikia nepriklausomos šalies patikinimą.

Svarbiausi akcentai

science-based-targets-logo
 • „Colgate-Palmolive“ moksliniais principais nustatytus klimato apsaugos tikslus gamybos srityje patvirtino Mokslu pagrįstų tikslų (angl. „Science Based Targets“) iniciatyva.
leed-logo
 • „Colgate-Palmolive“ yra įsipareigojusi visoms naujoms gamykloms gauti JAV žaliosios statybos tarybos (USGBC) Lyderystės energinio ir aplinkosauginio projektavimo srityje (LEED) sertifikatus. Šiuo metu sertifikatus turi 13 mūsų gamybos įmonių.
true-zero-logo
 • 16 bendrovės „Colgate-Palmolive“ gamyklų keturiuose žemynuose turi GBCI „TRUE Zero Waste“ atliekų valdymo sertifikatus. Sertifikavimo procesą pradėjome 2016 m. JAV. Nuo tada tapome pirmąja bendrove, gavusia „TRUE Zero Waste“ sertifikatus Lotynų Amerikoje, kontinentinėje Europoje, Indijoje, Kinijoje ir Vietname. Šiuo metu jų siekiame Afrikoje ir Australijoje.
national-safety-council-proud-member-logo
 • Nuo 1913 m. bendrovė „Colgate-Palmolive“ yra JAV Nacionalinės saugaus darbo tarybos narė.
energy-star-award-2021-logo
 • 2019 m. bendrovė „Colgate-Palmolive“ devintus metus iš eilės buvo pripažinta JAV Aplinkosaugos agentūros metų partnere energijos srityje (angl. „US EPA ENERGY STAR Partner of the Year“).
 • Bendrai „Colgate-Palmolive“ įmonės visame pasaulyje yra gavusios 74 „US EPA ENERGY STAR Challenge for Industry“ įvertinimus.
acgih-logo
 • Bendrovė „Colgate-Palmolive“ yra ilgametė darbo saugos statistikos organizacijos „ORCHSE Strategies, LLC“ narė ir šioje srityje laikoma viena iš pačių geriausių bendrovių.
orc-hse-logo
 • „Colgate-Palmolive“ yra viena iš Amerikos viešojo sektoriaus pramonės higienistų konferencijos (ACGIH) organizacinių rėmėjų.
unglobal-compact-we-support-logo
 • „Colgate-Palmolive“ remia Jungtinių Tautų pasaulinį susitarimą bei aktyviai siekia suderinti savo veiklą ir strategijas su šio susitarimo 10 visuotinai pripažįstamų principų žmogaus teisių, darbo, aplinkosaugos ir kovos su korupcija srityse. Taip pat aktyviai remiame JT tvarios plėtros tikslus.

------------------------

*Our Responsibly Made claim applies to all Colgate-Palmolive owned and operated facilities. Aspects related to Sustainable & Safe Ingredients, Responsible Sourcing, Sustainable Packaging and more can be found on our sustainability website.

„LEED“ ir kiti susiję logotipai yra prekių ženklai, priklausantys JAV žaliosios statybos tarybai. Jie naudojami gavus leidimą.