red-cp-background

Svetainės naudojimo nuostatos ir sąlygos

Naudojantis šia svetaine taikomos toliau pateiktos nuostatos ir sąlygos bei Anglijos ir Velso įstatymai

Šią svetainę pateikia „Colgate-Palmolive (UK) Limited“ („Colgate-Palmolive“; laikoma, kad šis terminas reiškia įmonę ir bet kokias Niujorko bendrovės „Colgate-Palmolive Company“ patronuojamąsias bendroves, nebent kontekstas rodo kitaip).

Turinys (paveikslėliai ir tekstas), esantis svetainėje, yra saugomas autorių teisių, o prekių ženklai, logotipai, etiketės ir pakuotės dizainas („Medžiaga“), esantys šioje svetainėje, priklauso „Colgate-Palmolive Company“ arba jos licencijų išdavėjams. Įkeldama šią Medžiagą į svetainę „Colgate-Palmolive“ nesuteikia licencijos ją naudoti ar atkurti. Tačiau galite naršyti svetainę ir atsisiųsti bei išsispausdinti svetainės fragmentus tik savo asmeninio, ne komercinio naudojimo reikmėms. Kitais atvejais turinio negalima kopijuoti, atkurti ar platinti (kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai), negalima keisti ir naudoti jokiame kitame darbe, leidinyje ar svetainėje nei spausdintu pavidalu, nei elektroniniu formatu.

Prekių ženklų žymėjimas rodo „Colgate-Palmolive“ prekių ženklų nuosavybės būseną tik Jungtinėse Amerikos Valstijose. Skirtingose šalyse prekių ženklų būsena ir žymėjimas gali skirtis.

Informacija šioje svetainėje pateikiama sąžiningai, bet skirta tik bendro pobūdžio informacijai ir ja negalima remtis jokiu konkrečiu tikslu. „Colgate-Palmolive“ nesuteikia jokių garantijų ir neteigia, kad ji yra tiksli ar išsami ir neprisiims atsakomybės (išskyrus atvejus, kai tokios atsakomybės neleidžia atsisakyti teisės aktai) dėl jokios žalos, nuostolių ar išlaidų, atsiradusių dėl šios svetainės arba bet kokios susietos nuorodomis svetainės naudojimo ar negalėjimo ja naudotis, įskaitant, be kita ko, negautą pelną, netiesioginę ar atsitiktinę žalą arba negautą naudą.

Spustelėję kai kurias svetainėje esančias nuorodas pateksite į svetaines, nesusijusias su „Colgate-Palmolive“. „Colgate-Palmolive“ negali prisiimti atsakomybės dėl šių svetainių ir jose esančios informacijos.

„Colgate-Palmolive“ renka informaciją, leidžiančią nustatyti jūsų tapatybę, tik kai ji pateikiama savo noru. Naudojame šią informaciją pagal mūsų Privatumo taisykles, nurodytas toliau.

Bet kokia neasmeninė informacija ir medžiaga, kurią siunčiate į šią svetainę ir kitas „Colgate-Palmolive“ ir jos partneriams priklausančias bei jų valdomas svetaines arba el. paštu, laikoma nekonfidencialia. Galime laisvai naudoti ir atkurti bet kokią tokią informaciją bet kokiu tikslu. Konkrečiai mes galėsime laisvai naudoti visas idėjas, koncepcijas, žinias ar metodus, pateiktus tokioje informacijoje, bet kokiu tikslu, įskaitant gaminių kūrimą, gamybą ir reklamą.

Bet kokia informacija, kurią siunčiate į šią svetainę ir kitas „Colgate-Palmolive“ ir jos partneriams priklausančias bei jų valdomas svetaines, turi būti teisinga, negali pažeisti kitų asmenų teisių ir turi būti teisėta.

„Colgate-Palmolive“ pasilieka teisę atšaukti šioje svetainėje nurodytus gaminius ir bet kada be įspėjimo keisti šios svetainės turinį, įskaitant šį teisinį pareiškimą.