red-cp-background

Privatumo taisyklės

PASKUTINĮ KARTĄ ATNAUJINTA:Last updated: Septiembre 28 2023

„Colgate-Palmolive Company“ gerbia Jūsų privatumą ir vertina mūsų santykius su Jumis. Todėl Jūsų asmens duomenis tvarkome atsakingai ir norime, kad žinotumėte, kaip mes renkame, naudojame ir atskleidžiame Jūsų duomenis. Šiose Privatumo taisyklėse aprašyta mūsų praktika, susijusi su Jūsų duomenimis (kaip apibrėžta toliau), kuriuos renkame šiais būdais:

 • mūsų valdomose Svetainėse, iš kurių pasiekėte šias Privatumo taisykles (mūsų Svetainės);
 • programose, kurias pateikėme naudotis kompiuteriuose ir mobiliuosiuose įrenginiuose (mūsų Programėlės);
 • socialiniuose tinklalapiuose ir programėlėse, iš kurių pateikiama nuoroda į šias Privatumo taisykles (kartu – mūsų Socialiniai tinklalapiai);
 • iš mūsų Jums atsiųstų HTML formato el. laiškų, kuriuose yra nuoroda į šias Privatumo taisykles, ir
 • iš Jūsų bendravimo su mumis ne internetu.

Šiose Privatumo taisyklėse taip pat aprašyta mūsų praktika, susijusi su duomenimis, kuriuos renkame apie specialistus, pvz., odontologus ir veterinarus, ir studentus bei sveikatos priežiūros ekspertus (Specialistai), kad galėtume jiems teikti specializuotas paslaugas (Specializuotos paslaugos).

Šiose Privatumo taisyklėse savo Svetaines, Socialinius tinklalapius, el. laiškus, veiklą ne internetu ir mūsų Specializuotas paslaugas kartu vadiname Paslaugomis.

Informacijos apie mūsų „Connected Toothbrush“ skaitykite mūsų „Connected Toothbrush“ Privatumo taisyklėse.

 

ASMENS DUOMENYS

ASMENS DUOMENŲ RINKIMAS

ASMENS DUOMENŲ NAUDOJIMAS

BENDRAVIMAS SU SPECIALISTAIS

ASMENS DUOMENŲ ATSKLEIDIMAS

KITI DUOMENYS

SAUGUMAS

PARINKTYS IR PRIEIGA

IŠLAIKYMO LAIKOTARPIS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS

MŪSŲ REKLAMA

NEPILNAMEČIAI

JURISDIKCIJA IR PERDAVIMAS Į UŽSIENĮ

NESKELBTINI ASMENS DUOMENYS

TREČIŲJŲ ŠALIŲ MOKĖJIMO PASLAUGOS

ŠIŲ PRIVATUMO TAISYKLIŲ NAUJINIAI

SUSISIEKIMAS SU MUMIS

PAPILDOMA INFORMACIJA ASMENIMS EUROPOS EKONOMINĖJE ERDVĖJE (EEE)


ASMENS DUOMENYS

„Asmens duomenys“– tai Jūsų asmens tapatybę atskleidžianti arba su žinomos tapatybės asmeniu susijusi informacija.

 • vardas ir pavardė;
 • pašto adresas (įskaitant apmokėjimo ir siuntimo adresus);
 • telefono numeris;
 • el. pašto adresas;
 • kredito arba debeto kortelės numeris;
 • Jūsų profilio nuotrauka arba kitos nuotraukos;
 • socialinių tinklų paskyros pavadinimas;
 • informacija apie Jūsų nepageidaujamus reiškinius;
 • kita informacija, pvz., amžius, šalis arba naminių gyvūnų vardai, kai tai susiję su Jumis;
 • Jūsų interesai (pvz., temos, kuriomis prašote informacijos ar kitaip rodote susidomėjimą).

Asmens duomenų rinkimas

Mes ir mūsų paslaugų teikėjai Asmens duomenis gali rinkti įvairiais toliau nurodytais būdais

 • - Asmens duomenis renkame per Paslaugas, pvz., kai užsiprenumeruojate naujienlaiškį, užregistruojate paskyrą, sukuriate profilį arba perkate.

 • - Asmens duomenis iš Jūsų renkame ne internetu, pvz.:

  • kai pateikiate užsakymą telefonu, kreipiatės į Vartotojo reikalų skyrių arba susisiekiate su mumis dėl bet kokių kitų klausimų;
  • kai apsilankote mūsų stende komercinėje parodoje arba mūsų bendrovėje;
  • kai dalyvaujate mūsų programose ar veikloje arba pateikiate duomenis pramonės renginiuose;
  • kai dalyvaujate žaidimuose ar reklaminėse akcijose ne internetu;
  • kai Jūs ar kas nors Jūsų vardu praneša apie nepageidaujamą reiškinį, susijusį su vienu iš mūsų produktų.
 • - Jūsų Asmens duomenis gauname iš kitų šaltinių, pvz.:

  • viešai prieinamų duomenų bazių ir šaltinių;
  • duomenų bendrovių;
  • bendros rinkodaros partnerių;
  • trečiųjų šalių, kurios praneša apie nepageidaujamus reiškinius, susijusius su mūsų produktu.

  - Jeigu savo socialinio tinklo paskyrą susiejate su bet kuria mūsų siūloma paskyra, su mumis pasidalysite tam tikrais Asmens duomenimis iš savo socialinio tinklo paskyros, pvz., savo vardu, pavarde, el. pašto adresu, nuotraukomis, socialinio tinklo adresine ir bet kuriais kitais duomenimis, kurie gali būti (arba Jūsų padaromi) prieinami mums, kai savo socialinio tinklo paskyrą susiejate su bet kuria mūsų siūloma paskyra

Daugeliu atvejų rinkti Asmens duomenis mums reikia norint Jums teikti prašomas Paslaugas. Jeigu nepateikiate prašomų Asmens duomenų, mes galime negalėti teikti Paslaugų. Jeigu mums arba mūsų paslaugų teikėjams siejant su Paslaugomis atskleidžiate bet kokius su kitais žmonėmis susijusius Asmens duomenis, užtikrinate, kad turite teisę tai daryti ir leidžiate naudoti mums tuos Asmens duomenis pagal šias Privatumo taisykles.

Asmens duomenų naudojimas

Mes ir mūsų paslaugų teikėjai naudoja(me) Asmens duomenis teisėtais komerciniais tikslais, kai bendraujame su vartotojais, visuomene, specialistais ir savo klientais.

Bendravimas su vartotojais ir visuomene

Bendraudami su vartotojais ir visuomene Asmens duomenis naudojame šiais tikslais:

 • - Paslaugoms Jums teikti, pvz., užtikrinti prieigą prie paskyros, kurią susikuriate pas mus.

  -Atsakyti į Jūsų užklausas ir vykdyti prašymus, kai kreipiatės į mus per vieną iš mūsų kreipimosi internetu formų, telefonu ar kitais būdais, pvz., kai atsiunčiate mums klausimų, pasiūlymų, pagyrimų ar nusiskundimų.

  • Jums nusprendus pateikti asmens duomenų, pvz., apie savo odos arba burnos sveikatą, šią informaciją naudosime pagal tuo metu Jums pateiktą pareiškimą ir su Jūsų sutikimu.

  - Siųsti Jums administravimo informaciją, pvz., apie mūsų nuostatų, sąlygų ir taisyklių pasikeitimus.

  - Suteikti Jums galimybę siųsti pranešimus kitam asmeniui per nuorodas arba funkcijas „siųsti draugui“.

  - Palengvinti dalijimosi socialiniuose tinkluose funkcijoms, jeigu nusprendžiate jomis naudotis.

  - Teikti Jums klientams skirtas paslaugas.

 • - Siųsti Jums rinkodaros el. laiškus su informacija apie mūsų paslaugas, produktus ir kitas naujienas apie mus.

 • - Analizuoti arba prognozuoti Jūsų pageidavimus, norint parengti apibendrintas tendencijų ataskaitas apie naudojimąsi mūsų skaitmeniniu turiniu.

  - Geriau suprasti Jus, kad galėtume suasmeninti savo sąveiką su Jumis ir teikti Jums prie Jūsų interesų pritaikytą informaciją ir (arba) pasiūlymus;

  - Geriau suprasti Jūsų pageidavimus, kad per mūsų Paslaugas galėtume teikti turinį, kuris, mūsų manymu, būtų Jums aktualus ir įdomus.

 • - Galime pasiūlyti Jums galimybę dalyvauti žaidimuose, konkursuose ar kitose reklaminėse akcijose.

  - Kai kurioms šių reklaminių akcijų galioja papildomos taisyklės su informacija apie tai, kaip naudosime ir atskleisime Jūsų Asmens duomenis.

 • - Programai administruoti.

  - Užtikrinti, kad pavyzdžiai būtų naudojami tinkamai.

 • - Galime apibendrinti ir (arba) nuasmeninti Asmens duomenis, kad jie nebebūtų laikomi Asmens duomenimis. Tai darome, kad sukurtume sau tinkamus naudoti kitus duomenis, kuriuos galime naudoti ir atskleisti bet kuriuo tikslu.

 • - Auditams, skirtiems patikrinti, ar mūsų vidaus procesai veikia kaip numatyta ir atitinka teisinius, norminius ar sutarčių reikalavimus.

  - Sukčiavimo ir saugumo stebėjimo tikslais, pvz., norint aptikti ir užkardyti kibernetinius antpuolius arba bandymus įvykdyti tapatybės vagystę.

  - Naujiems produktams ir paslaugoms kurti.

  - Mūsų esamiems produktams ir paslaugoms gerinti, tobulinti ar modifikuoti.

  - Pranešimams apie su mūsų produktais susijusius nepageidaujamus reiškinius administruoti ir ataskaitoms teikti.

  - Naudojimosi tendencijoms nustatyti, pvz., suprasti, kurios mūsų Paslaugų dalys labiausiai domina vartotojus.

  - Mūsų reklaminių kampanijų veiksmingumui nustatyti, kad galėtume jas pritaikyti prie vartotojų poreikių ir interesų.

  - Mūsų verslo veiklai vykdyti ir plėsti.

Šia veikla užsiimame, kad galėtume administruoti savo santykius su Jumis, laikytumės teisinių įsipareigojimų, kai kuriais atvejais, kai turime Jūsų sutikimą ir (arba) turime teisėtą komercinį interesą.

Bendravimas su specialistais

Tai gali būti tokia informacija:

 • Jūsų pageidaujama kalba;
 • profesinė biografija ir išsilavinimas;
 • interneto parduotuvės paskyros numeris ir vartotojo vardas;
 • duomenys, susiję su Jūsų licencijomis, specializacija, naryste, publikacijomis, rekomendacijomis ir kitais pasiekimais;
 • duomenys, susiję su Jūsų naudojimusi mūsų produktais ir jų pirkimu, santykiais su mumis ir paslaugomis asmenims, kurių sveikatos priežiūra užsiimate.

Asmens duomenis apie Specialistus naudojame šiais tikslais (be Vartotojų ir visuomenės skirsnyje išvardytų tikslų):

 

 

 

 

 

 

 • - Bendrauti su Jumis skaitmeninėmis ar kitomis priemonėmis, remiantis Jūsų profesine patirtimi ir nuomone.

  - Įtraukti Jus į specialistų programas / komisijas.

  - Prašyti Jūsų išsakyti savo profesinę nuomonę, pvz., darant apklausas dėl mūsų ar susijusios bendrovės siūlomų produktų ar paslaugų.

  - Bendradarbiauti su Jumis dėl renginių, publikacijų ir konsultacinių susitikimų.

  - Prašyti Jūsų nuomonės dėl mūsų, su mumis susijusios bendrovės ar verslo parnerio reklamuojamų produktų ir paslaugų jų kūrimo ir tobulinimo tikslais.

 • - Tokiais atvejais mes galime naudoti Specialistų Asmens duomenis papildomais būdais, šiuos duomenis atskleidžiame vykdydami tokią specialią programą, veiklą, renginius ar reklamos akcijas.

 • - Mes suteikiame Specialistams galimybę sukurti interneto parduotuvę, kad padėtume jiems teikti optimalias paslaugas pacientams ir patogiai pasiekti mūsų produktus.

 •  

   

   

   

   

  Šia veikla užsiimame, kad galėtume administruoti savo santykius su Jumis, laikytumės teisinių įsipareigojimų, kai kuriais atvejais, kai turime Jūsų sutikimą, moksliniais tikslais ir (arba) turime teisėtą komercinį interesą..

  Bendravimas su klientais

  Asmens duomenis apie Klientus naudojame šiais tikslais (be Vartotojų ir visuomenės skirsnyje išvardytų tikslų):

  • - Jūsų sandoriams su mumis vykdyti.

  • - Laikytis kovos su korupcija ir skaidrumo įsipareigojimų.

   - Sekti ir atsakyti į nuogąstavimus bei laikytis savo privalomųjų stebėjimo ir atskaitomybės įsipareigojimų, įskaitant susijusius su nusiskundimais dėl produktų, produktų / pacientų sauga ir biografijos patikrinimais.

   - Geriau suprasti, kokį poveikį mūsų produktai ir paslaugos turi Specialistams ir tiems, kurių sveikata jie rūpinasi.

  Šia veikla užsiimame, kad galėtume administruoti savo santykius su Jumis, laikytumės teisinių įsipareigojimų, kai kuriais atvejais, kai turime Jūsų sutikimą ir (arba) turime teisėtą komercinį interesą.

  Asmens duomenų atskleidimas

  Asmens duomenis atskleidžiame:

  - Asmens duomenis galite atskleisti pranešimų skiltyse, pokalbiuose, profilio puslapiuose, tinklaraščiuose ir kitose paslaugose, kuriose galite skelbti duomenis ir turinį (įskaitant, be apribojimų, mūsų Socialinius tinklalapius). Atkreipkite dėmesį, kad bet kurie Jūsų per šias paslaugas skelbiami arba atskleidžiami Asmens duomenys taps vieši ir gali būti prienami kitiems vartotojams ir plačiajai visuomenei.

  - Asmens duomenis galite atskleisti ir per dalijimosi socialiniuose tinkluose veiklą. Kai savo Paslaugų paskyrą susiejate su savo socialinio tinklo paskyra, galite dalytis duomenimis su savo socialinio tinklo paskyros draugais, kitais vartotojais ir su socialinio tinklo paskyros teikėju. Tai darydami leidžiate mums palengvinti šį dalijimąsi duomenimis ir suprantate, kad pasidalytų duomenų naudojimas bus reglamentuojamas socialinio tinklo teikėjo privatumo taisyklių.

  Kitas naudojimas ir atskleidimas

  Mes taip pat naudojame ir atskleidžiame Jūsų Asmens duomenis, kai tai būtina arba reikia:

  • Laikytis visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų.
  • Bendradarbiauti su valstybinėmis ir vyriausybinėmis institucijomis.
  • Bendradarbiauti su teisėsauga.
  • Siejant su pardavimu, reorganizavimu, bendros įmonės sudarymu ar kitu verslo sandoriu, kai turime teisėtų interesų atskleisti arba perduoti Jūsų Asmens duomenis trečiajai šaliai
  • Dėl kitų teisėtų priežasčių, pvz., mūsų nuostatų ir sąlygų laikymuisi užtikrinti arba mūsų, patronuojamųjų ir su mumis susijusių bendrovių, Jūsų ar kitų asmenų teisėms, privatumui, saugumui arba nuosavybei apsaugoti.

  KITI DUOMENYS

  ” – bet kokie duomenys, neatskleidžiantys Jūsų tapatybės ir tiesiogiai nesusiję su žinomos tapatybės asmeniu:

   

  • naršyklės ir įrenginio duomenys;
  • naudojimosi programėle duomenys;
  • slapukais, pikselio gairėmis ir kitomis technologijomis renkami duomenys;
  • demografiniai ir kiti Jūsų suteikiami duomenys, kurie neatskleidžia konkrečiai Jūsų tapatybės;
  • duomenys, apibendrinti taip, kad nebeatskleidžia konkrečiai Jūsų tapatybės.

  Kai kurie Kiti duomenys kai kuriose šalyse bus laikomi Asmens duomenimis. Jeigu pagal galiojančius teisės aktus Kitus duomenis turime laikyti Asmens duomenimis, tuomet naudosime ir atskleisime juos tais tikslais, kuriais naudojame ir atskleidžiame Asmens duomenis, kaip aprašyta šiose Privatumo taisyklėse.

  Kitų duomenų rinkimas

  Mes ir mūsų paslaugų teikėjai pasyviai gali rinkti Kitus duomenis įvairiais būdais, įskaitant toliau nurodytus būdus.

  • - Daugelis naršyklių renka arba per Jūsų įrenginį automatiškai renkami tam tikri duomenys pvz., terpės prieigos valdymo (angl. „Media Access Control“, MAC) adresas, kompiuterio tipas („Windows“ ar „Mac“), ekrano skyra, operacinės sistemos pavadinimas ir versija, įrenginio gamintojas ir modelis, kalba, interneto naršyklės tipas bei versija ir Jūsų naudojamų Paslaugų (pvz., Programėlės) pavadinimas ir versija.

  • - Kai atsisiunčiate ir naudojatės programėle, mes ir mūsų paslaugų teikėjai gali sekti ir rinkti naudojimosi Programėle duomenis, pvz., datą ir laiką, kada Programėlė Jūsų įrenginyje prisijungia prie mūsų serverių, ir kokie duomenys bei failai atsiunčiami į Programėlę (pagal Jūsų įrenginio numerį).

  • - Slapukai – tai duomenų elementai, laikomi pačiame Jūsų naudojamame kompiuteryje. Slapukai suteikia galimybę mums rinkti duomenis, pvz., apie naršyklės tipą, Paslaugų naudojimo laiką, aplankytus tinklalapius, nukreipiančias svetaines ir kitus srauto duomenis. Daugiau informacijos apie slapukus skaitykite mūsų Slapukų taisyklėse Cookies Policy

   Šiuo metu nereaguojame į naršyklių signalus nesekti. Jeigu nenorite, kad duomenys būtų renkami naudojant slapukus, daugelyje naršyklių galite nustatyti automatiškai atmesti slapukus arba turi galimybę atmesti arba priimti konkretų slapuką (ar slapukus) iš konkrečios svetainės. Taip pat galite skaityti http://www.allaboutcookies.org. Tačiau, jeigu nepriimsite slapukų, galite patirti tam tikrų nepatogumų naudodamiesi Paslaugomis. Taip pat galite negauti iš mūsų reklamų ar kitų pasiūlymų, kurie galėtų atitikti Jūsų interesus ir poreikius.

  • - Taškinės žymės (dar vadinamos žiniatinklio indikatoriais ir skaidriaisiais GIF), be kitų dalykų, gali būti naudojamos Paslaugų vartotojų (įskaitant el. laiškų gavėjus) veiksmams sekti, mūsų rinkodaros kampanijų rezultatams vertinti ir statistikai apie naudojimąsi paslaugomis ir atsako spartą kaupti.

  • - Naudojame „Google Analytics“, kurioje slapukais ir panašiomis technologijomis renkami ir analizuojami duomenys apie naudojimąsi Paslaugomis ir pranešama apie veiklą bei tendencijas. Ši paslauga taip pat gali rinkti duomenis apie naudojimąsi kitomis svetainėmis, programėlėmis ir interneto šaltiniais. Apie „Google“ praktiką galite sužinoti apsilankę adresu www.google.com/policies/privacy/?partners/ ir atsisakyti jų atsisiųsdami „Google Analytics“ atsisakymo naršyklės plėtinį iš https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

  • - Dar galime naudoti „Flash LSO“ ir kitas technologijas, be kitų dalykų, Jūsų naudojimosi Paslaugomis duomenims rinkti ir laikyti. Jeigu nenorite, kad Jūsų kompiuteryje būtų laikomi „Flash“ VLO, galite pakoreguoti „Flash“ leistuvo nuostatas, kad blokuotų „Flash“ VLO įrašymą, naudodamiesiInterneto atmintinės nuostatų skydelio. priemonėmis. Galite nueiti įPasaulinės saugyklos nuostatų pultą ir vykdyti ten pateikiamus nurodymus. Nepamirškite, kad nustačius „Flash Player“ uždrausti arba apriboti „Flash“ VLO priėmimą galima sumažinti arba pabloginti kai kurių „Flash“ programų funkcionalumą.

  • - Interneto paslaugų teikėjas automatiškai priskiria Jūsų kompiuteriui IP adresą. IP adresas gali būti automatiškai nustatomas ir užregistruojamas mūsų serverio registracijos failuose vartotojui lankantis Paslaugose, kartu su apsilankymo laiku ir aplankytais puslapiais. IP adreso užfiksavimas yra standartinė praktika ir dauguma svetainių, programėlių ir kitų paslaugų tai daro automatiškai. IP adresą mes naudojame tokiais tikslais kaip naudojimosi dažnumui apskaičiuoti, serverio sutrikimams diagnozuoti ir Paslaugoms administruoti. Pagal Jūsų IP adresą galime sužinoti apytikslę Jūsų buvimo vietą.

  • - Fizinę Jūsų įrenginio buvimo vietą galime sužinoti, pvz., naudodami palydovų, mobiliojo ryšio bokštų arba „Wi-Fi“ signalus. Informaciją apie Jūsų įrenginio fizinio buvimo vietą galime naudoti suasmenintoms buvimo vieta paremtoms paslaugoms ir turiniui Jums teikti. Kai kuriais atvejais galite sutikti arba neleisti naudotis tokia informacija apie Jūsų įrenginio buvimo vietą, tačiau tokiu atveju galime negalėti teikti Jums atitinkamų suasmenintų paslaugų ir turinio.

  Kitų duomenų naudojimas ir atskleidimas

  Kitus duomenis galime naudoti ir atskleisti bet kokiu tikslu, išskyrus atvejus, kai pagal galiojančius teisės aktus privalome elgtis kitaip. Kai kuriais atvejais galime sujungti Kitus duomenis su Asmens duomenimis. Jeigu taip padarome, jungtinius duomenis laikome Asmens duomenimis tol, kol jie lieka sujungti.

  SAUGUMAS

  Stengiamės taikyti pagrįstas organizacines, technines ir administracines priemones, kad apsaugotume mūsų organizacijoje esančius Asmens duomenis. Deja, jokia duomenų perdavimo ar laikymo sistema negali būti absoliučiai saugi. Jeigu turite priežasčių manyti, kad Jūsų sąveika su mumis nebėra saugi, nedelsdami praneškite mums kreipdamiesi į Vartotojų reikalų skyrių.

  PARINKTYS IR PRIEIGA

  Jūsų parinktys dėl to, kaip mes naudojame ir atskleidžiame Jūsų Asmens duomenis

  Mes suteikiame Jums galimybę rinktis, kaip mes naudojame ir atskleidžiame Jūsų Asmens duomenis rinkodaros tikslais.

  Galite atsisakyti:

  • Gauti iš mūsų elektroninius pranešimus: Jeigu nebenorite gauti iš mūsų rinkodaros el. laiškų, pranešimų arba SMS žinučių, galite atsisakyti laikydamiesi kiekviename tokiame pranešime esančių nurodymų arba kreipdamiesi į Vartotojų reikalų skyrių
  • Gauti su mūsų Specializuotomis paslaugomis susijusius rinkodaros pranešimus. eigu naudojatės mūsų Specialistų paslaugomis ir nebenorite gauti iš mūsų rinkodaros pranešimų, galite atsisakyti kreipdamiesi į Vartotojų reikalų skyrių. Savo prašyme nurodykite savo vardą, pavardę ir adresą, kuriais nebenorite būti pasiekiami.
  • Leisti mums dalytis Jūsų Asmens duomenimis su patronuojamosiomis arba susijusiomis bendrovėmis jų tiesioginės rinkodaros tikslais: Jeigu norite, kad nuo šiol nebeteiktume Jūsų Asmens duomenų savo patronuojamosioms arba susijusioms bendrovėms jų tiesioginės rinkodaros tikslais, galite atsisakyti tokio teikimo kreipdamiesi į Vartotojų reikalų skyrių.
  • Leisti mums dalytis Jūsų Asmens duomenimis su nesusijusiomis trečiosiomis šalimis jų tiesioginės rinkodaros tikslais.: Jeigu norite, kad nuo šiol nebeteiktume Jūsų Asmens duomenų nesusijusioms trečiosioms šalims jų tiesioginės rinkodaros tikslais, galite atsisakyti tokio teikimo kreipdamiesi į Vartotojų reikalų skyrių.
  • Stengsimės patenkinti Jūsų prašymą (-us) kaip įmanoma greičiau. Atkreipkite dėmesį, kad, jeigu atsisakote gauti rinkodaros pranešimus iš mūsų, vis tiek galite sulaukti svarbių administracinių pranešimų, kurių atsisakyti negalite.

  Kaip galite pamatyti, pakeisti arba pašalinti savo Asmens duomenis

  Jeigu norite peržiūrėti, pataisyti, atnaujinti, uždrausti, apriboti ar pašalinti Asmens duomenis, kuriuos anksčiau pateikėte mums, uždrausti apdoroti Jūsų duomenis arba jei norite paprašyti gauti savo Asmens duomenų elektroninę kopiją, kad perduotumėte ją kitai bendrovei (tiek, kiek duomenų perkeliamumo teisė Jums numatyta pagal galiojančius teisės aktus), galite atsisakyti tokio teikimo kreipdamiesi į Vartotojų reikalų skyrių.

  Jums apsaugoti mes galime įvykdyti tik prašymus dėl tų Asmens duomenų, kurie susieti su konkrečiu el. pašto adresu, kuriuo siunčiate mums savo prašymą, o prieš įvykdant Jūsų prašymą mums gali reikėti patvirtinti Jūsų tapatybę. Stengsimės patenkinti Jūsų prašymą kaip įmanoma greičiau.

  Atkreipkite dėmesį, kad mums gali reikėti pasilikti tam tikrus duomenis dokumentavimo tikslais ir (arba) pabaigti bet kokias operacijas, kurias pradėjote prieš prašymą pakeisti arba pašalinti (pvz., kai perkate arba dalyvaujate reklaminėse akcijose, galite negalėti pakeisti arba pašalinti Asmens duomenų, kuriuos pateikėte iki baigiant tokį pirkimą ar reklaminę akciją), arba tam, kad galėtume patenkinti atsisakymo prašymus

  IŠLAIKYMO LAIKOTARPIS

  TREČIŲJŲ ŠALIŲ PASLAUGOS

   

  Šios Privatumo taisyklės netaikomos ir mes nesame atsakingi už kokių nors kitų trečiųjų šalių privatumo, duomenų ar kitą praktiką, įskaitant bet kurią trečiąją šalį, turinčią svetainę arba teikiančią paslaugą, nuoroda į kurią pateikiama Svetainėje. Tai, kad Paslaugose pateikiama nuoroda, nereiškia mūsų, mūsų patronuojamųjų ar su mumis susijusių bendrovių pritarimo nurodytai svetainei arba paslaugai.

   

  Be to, mes nesame atsakingi už kitų organizacijų arba bet kurio kito programėlių kūrėjo, teikėjo, socialinio tinklo platformos teikėjo, operacinės sistemos teikėjo, belaidžių paslaugų teikėjo arba įrenginio gamintojo duomenų rinkimo, naudojimo, atskleidimo arba saugumo taisykles ar praktiką, įskaitant dėl bet kokių Asmens duomenų, kuriuos atskleidžiate kitoms organizacijoms per Programėles arba mūsų Socialinius tinklalapius.

  MŪSŲ REKLAMA

  Tokia reklama teikiama Jums prisijungus prie Paslaugų ir kitų svetainių ar interneto paslaugų arba jomis naudojantis bet kuriame iš Jūsų įrenginių, taip pat remiantis iš trečiųjų šalių gaunamais duomenimis. Trečiosios šalys reklamos bendrovės sudaro tam galimybę Jūsų naršyklėje palikdamos arba atpažindamos unikalų slapuką (taip pat ir naudodamos pikselių gaires). Rinkdamos duomenis apie Jus internetu jos taip pat naudoja technologijas, kad atpažintų Jus visuose naudojamuose įrenginiuose, pvz., mobiliajame telefone ir nešiojamajame kompiuteryje. Jeigu norėtumėte daugiau informacijos apie šią praktiką ir sužinotumėte, kaip to atsisakyti įprastose ir mobiliesiems skirtuose naršyklių versijose konkrečiame įrenginyje, iš kurio skaitote šias Privatumo taisykles, apsilankykite adresu

  NEPILNAMEČIAI

   

  Jeigu nenurodyta kitaip, Paslaugos neskirtos nepilnamečiams pagal galiojančių teisės aktų nuostatas. Pavyzdžiui, JAV nepilnamečiais laikomi 13 metų nesulaukę asmenys, o EEE laikomės Valstybių narių teisės aktų ir žinomai nerenkame Asmens duomenų iš nepilnamečių. Jeigu teikiate mums nepilnamečių Asmens duomenis, patvirtinate, jog turite tam teisę ir galite įrodyti tą teisę mums paprašius.

  JURISDIKCIJA IR PERDAVIMAS Į UŽSIENĮ

  Kai kurios ne EEE šalys Europos Komisijos yra pripažintos kaip suteikiančios pakankamo lygio duomenų apsaugą pagal EEE standartus (visas šių šalių sąrašas pateikiamas čia. Perduodami duomenis iš EEE į šalis, kurių Europos Komisija nelaiko užtikrinančiomis pakankamo lygio duomenų apsaugos, mes pasirūpinome pakankamomis priemonėmis, pvz., Europos Komisijos patvirtintų standartinių sutarčių nuostatų, kad apsaugotume Jūsų Asmens duomenis. Šių priemonių kopiją galite gauti spustelėję čia.

   

  NESKELBTINI ASMENS DUOMENYS

  Jeigu specialiai neprašome, per Paslaugas ar kitais būdais nesiųskite ir neatskleiskite mums jokių neskelbtinų Asmens duomenų (pvz., socialinio draudimo numerių, su rasine ar etnine kilme, politinėmis pažiūromis, religiniais ar kitais įsitikinimais, biometrinėmis arba genetinėmis savybėmis, kriminaline praeitimi arba naryste profesinėje sąjungoje susijusių duomenų).

  TREČIŲJŲ ŠALIŲ MOKĖJIMO PASLAUGOS

  Mokėjimams per Paslaugas apdoroti galime naudotis trečiosios šalies mokėjimo paslaugomis. Jeigu norite atlikti mokėjimą per Paslaugas, Jūsų Asmens duomenis surinks ta trečioji šalis, o ne mes, ir jiems galios ne šios Privatumo taisyklės, o tos trečiosios šalies privatumo taisyklės. Mes nekontroliuojame ir nesame atsakingi už šios trečiosios šalies vykdomą Jūsų Asmens duomenų rinkimą, naudojimą ir atskleidimą.

  ŠIŲ PRIVATUMO TAISYKLIŲ NAUJINIAI

  PASKUTINĮ KARTĄ ATNAUJINTA informacija šių Privatumo taisyklių viršuje rodo, kada šios Privatumo taisyklės paskutinį kartą buvo atnaujintos. Bet kokie pakeitimai įsigalios mums paskelbus pataisytas Privatumo taisykles Paslaugose. Jeigu naudojatės Paslaugomis po šių pakeitimų, vadinasi, sutinkate su pataisytomis Privatumo taisyklėmis.

  SUSISIEKIMAS SU MUMIS

  Norėdami sužinoti už Jūsų Asmens duomenų rinkimą, naudojimą ir atskleidimą pagal šias Privatumo taisykles atsakingą valdytoją, spustelėkite čia

  Jeigu turite kokių nors klausimų apie šias Privatumo taisykles, kreipkitės į Vartotojų reikalų skyrių arba

  Colgate-Palmolive Company
  300 Park Avenue
  New York, NY 10022
  Jungtinės Amerikos Valstijos

  EEE SKIRTA PAPILDOMA INFORMACIJA

  Skundą galite pateikti savo šalies, regiono arba vietos, kurioje įvyko tariamas galiojančio duomenų apsaugos teisės akto pažeidimas, duomenų apsaugos institucijai. Duomenų apsaugos institucijų sąrašas pateikiamas adresu http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080.

  JŪSŲ ASMENS DUOMENYS IR „FACEBOOK“

  Teikdami savo paslaugas analizei atlikti ir (arba) reklamai naudojame tam tikrus „Facebook“ produktus.  Šiais produktais gali būti dalijamasi Jūsų asmens duomenimis su „Facebook“, įskaitant „Facebook Ireland Limited“ ir „Facebook, Inc.“. Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip „Facebook“ naudoja šiuos duomenis, apsilankykite „Facebook“ pritaikytos auditorijos sąlygos ir „Facebook“ verslo įrankio sąlygos. „Facebook Ireland Limited“ yra bendras šių asmens duomenų valdytojas.  Norėdami gauti informacijos apie jungtinio valdytojo santykius ir „Facebook Ireland Limited“ atsakomybę, apsilankykite „Facebook“ valdytojo priedas.  Norėdami gauti daugiau informacijos apie tai, kaip „Facebook“ tvarko asmens duomenis ir kaip galite pasinaudoti savo teisėmis, apsilankykite „Facebook Ireland“ duomenų politika.  „Facebook Ireland Limited“ perduoda asmens duomenis iš EEE saugoti ir toliau tvarkyti „Facebook, Inc.“ Jungtinėse Amerikos Valstijose.  Norėdami gauti informacijos apie šį pervedimą, apsilankykite „Facebook EU“ duomenų perdavimo priedas.